ด้วยจำนวนผู้เข้าชมที่มากขึ้นทุกวัน และกับจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จึงมีการติดป้ายแบนเนอร์โฆษณาเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการ แก่ผู้ชมเหล่านั้น ด้วยราคาเพียง 1000 บาทต่อเดือน

ลงแบนเนอร์โฆษณากับเรา

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมที่มากขึ้นทุกวัน และกับจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จึงมีการติดป้ายแบนเนอร์โฆษณาเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการ แก่ผู้ชมเหล่านั้น ด้วยราคาเพียง 1000 บาทต่อเดือน

เริ่มเลย